Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

KARAR NO :

TEMYİZDEN FERAGAT EDEN DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KARAR TARİHİ :

KONU : Temyizden feragat beyanımızdır.

AÇIKLAMALAR :

1. Mahkemenizde .................. esas numarası ile görülen,
  .............. tarihinde verien kararı tebellüğ ettik.

2. Yukarıda esas numarası ve karar tarihi ile karara bağlanan davamızı
  temyiz etmeyeceğiz.

3. Temyiz hakkımızdan feragat ediyoruz.

SONUÇ :

Temyiz hakkımızdan feragat ettiğimizden karara kesinleşme şerhi
verilmesini saygıyla talep ederiz.