Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

ANKARA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE 

                                   
Dosya No:2009/1310

TEMYİZ EDEN SANIK	... ÖRÜCÜ

	 

MÜDAFİİ	... USTA

                      Silahtar cad. No 53
Yenimahalle/ ANKARA

DAVACI	: K.H.

KONU	: Temyiz dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR	:

Yerel Mahkeme tarafından 2009/1310 Esas No ile görülmekte olan davaya
ilişkin olarak karar verilmiştir.



(

*

&

(

*

\

n

p

ü

þ

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧愱B؀sule ve yasaya aykırı bulduğumuz kararı
temyiz ediyoruz. 

Sanığın duruşma sürecinde göstermiş olduğu samimi ikrar, tutum
ve davranışları da göz önüne alındığında sanık hakkında
hükmedilen cezanın hukuka aykırı olduğu kanaatindeyiz.

İSTEM SONUCU     :

Yerel Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasına karar
verilmesini arz ve talep ederim 11.10....                       SANIK MÜDAFİİ

Av. ...


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78