Giriş yap
Kayıt ol

        Bartın Asliye Ceza Mahkemesine

2011-585 E

2012-800 Kr

T.Konusu………………..:Katılan Vekilinin temyiz layihasına karşı beyan ve
savunmamızın sunulmasıdır.

Beyanlarımız

Mahkemece müvekkilimin suçtan Beraatine karar v erilmiş olup bu kararı
katılan Vekili temyiz etmiştir.

Katılan Vekilinin temyiz talebini ve temyiz nedenlerini kabul etmiyoruz
ve Yargıtay’ca da nazara alınmamasını istiyoruz,katılan Vekilinin temyiz
talebinin nedenlerinin hiçbir hukuki gerekçesi ve delili de yoktur.

Mahkemenin gerekçeli kararı dosya kapsamına uygun ve yeterli olup
savunmamızın haklı olması nedeniyle itibar edilmiş ve oluşmayan suçtan
dolayı Beraatime karar verilmiştir.

Dinlenen tanık anlatımları incelenen Sulh Ceza Mahkemesi dosyası,önceki
Asl.Ceza Mahkemesi dosyası,Banka kredi kayıtları vs birlikte
değerlendirildiğinde şikayetçinin haksız suç isnadında bulunduğu açıkca
anlaşılmaktadır ve Mahkemece de böyle değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak;

Mahkemenin verdiği Beraat kararı usulune ve dosya kapsamına uygun
olduğundan ve katılan Fatma Özkan Vekili Av.Hatice Kaya’nın temyiz
müddet muhafaza dilekçesinde ileri sürdüğü Temyiz talebi ve nedenleri
yerinde olmadığından ve kabul etmediğimden katılan Vekilinin temyiz
talebinin Reddi ile Mahkemenin verdiği BERAAAT KARARI’NIN ONANMASINA
karar verilmesini temyize cevaben bildirir ve arz ederim.

15/ocak/2013

Sanık :Alaettin DEMİR

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78