Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          SÜRMENE ASLİYE HUKUK(AİLE MAHKMESİ SIFATIYLA) MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2014/… Esas

KARAR NO:2014/…

KONU: Temyiz hakkımdan feragat dilekçesidir.

Yukarıda esas numarası verilen dosyada davalı olarak bulunmaktayım.
Davalısı bulunduğum bu dosyayı temyiz hakkımdan feragat ediyorum.
Gereğinin yapılmasını talep ederim.

Davalı

Gözde LİKOĞLU

T.C. No:…………