Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE … CEZA
MAHKEMESİ’NE

TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN SANIK                          :

VEKİLİ                                
             :

DAVACI                                 
           :

MÜDAHİL                               
        :

VEKİLİ                                
             :

SUÇ                                  
                 :

SUÇ
TARİHİ                        : …/…/…

KONU                                  
             :  … Ceza Mahkemesi’nin …/…/…
Tarihinde Sanık Aleyhine Vermiş Olduğu Mahkumiyet Kararı Süre Tutum
Dilekçemiz Akabinde Tarafımıza …/…/… Tarihinde Tebliğ
Edilmiştir. Yasal Süresi İçinde Temyiz Edilmesi ve Temyiz
Dilekçemizin Sunumudur.

AÇIKLAMALAR                             :

 

D

F

R

T

¼

Œ

Ž

¤

Þ

à

â

è

ê

T

Ž

â

„Ô

^„Ô

 … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık aleyhine vermiş
olduğu mahkumiyet kararı kanun ve hukuka aykırıdır.

2-) Bu nedenle ilgili kararın bozulması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 5271 S. K. m.
86 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Dava
dosyası, Yargıtay İçtihatları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, Sayın Mahkemenin kanun ve hukuka
aykırı olarak vermiş olduğu …/…/… tarihli ara kararı ve
devamında verilmiş olan…/…/… tarihli nihai kararın bozulmasına
, müvekkilimin beraatine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim. …/…/…

 

Sanık Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78