Giriş yap
Kayıt ol

               

         YARGITAY (   ) HUKUK DAİRESİ SAYIN 
BAŞKANLIĞINA 

                           Gönderilmek Üzere

       BÜYÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ SAYIN 
HAKİMLİĞİNE

                                    
                  Dosya No : 2011 / ...                                  
                       

TEMYİZ EDEN

(DAVALI-KARŞI DAVACI)....... Ceylan

V E K İ L İ...................................: ...
Saruhan

                            

(D A VACI-KARŞI DAVALI)...... Ceylan

V E K İ L İ……………………....: ... Kara

K O N U S U......................: Büyükçekmece 1.Aile Mahkemesinin
2011/394 esas nolu, 24.05.2012 karar tarihli kararın temyizen
incelenip bozulması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR.....: 

           1-) Eşini aldatan birinin bilgisayarını ulu
orta yerde açık bırakması, 20 yıllık evli, 2 çocuk annesi ve
aklı başında olan bir insandan beklenemeyecek bir durumdur. Bu hal
ve hareketler aldatan birini değil, başta eşine olmak üzere aile
birliğine sadık ve kendinden emin bir eşin sergileyeceği
tavırlardır.

           2-) Bilgisayarın ulu orta yerde açık olması ve
şifrelerin aile fertlerince biliniyor olması, müvekkilem üzerine
atfedilen yazıların, aile fertlerinden biri tarafından da
yazılabileceği ihtimalini gösterir.

º

¼

h€~

¼

¾

Ö

(

*

|

Ì

Î

¼

¾

Ê

Ö

à

â

ä

þ

&

(

*

8

:

<

V

X

Z

`

b

z

|

š

¦

¬

´

Ê

Ì

Î

ø

þ

h€~

h€~

h<T

>*2bu yazıların müvekkilem tarafından yazıldığını düşünsek
dahi, yazıların içeriğine bakıldığında, yazıların öyle
aldatmaya yönelik, cinsel içerikli ve aile birliğini temelinden
sarsacak derece kötü yazılar olmadığı aşikardır. Bu yazıların
bu denli kötü yorumlanması tamamen kocanın aşırı kıskançlık
ürünüdür.

           3-) Mahkeme tanık beyanlarımızı dikkate
almamış, tamamen davacının sunmuş olduğu tanık beyanları
doğrultusunda karar vermiştir. Yeminsiz dinlenen ve babaları
tarafından annelerine karşı doldurulan evlatların ne kadar doğruyu
yansıtacağı meçhuldür.

                       

          4-) Mahkemenin, olayları hayatın olağan
akışına çelişir bir şekilde yorumlaması ve bu yoruma dayanarak
çelişik bir kanaate varması kanuna aykırıdır. Olayların yanlış
yorumlanması ve delillerin yanlış değerlendirilmesi tamamen bozma
sebebidir.  

 

S O N U Ç...................: Yukarıda açıkladığımız sebepler
doğrultusunda, Büyükçekmece 1.Aile Mahkemesinin 2011/394 esas nolu,
24.05.2012 karar tarihli kararın temyizen incelenip bozulmasını
vekaleten talep ederim.

                                    
                  

                                    
                  Temyiz eden Vekili

                                    
               Av. Nimet Özkan SARUHAN

 PAGE  


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78