Giriş yap
Kayıt ol

                       

ANKARA 10.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

                                DOSYA NO
: 

                                KARAR NO
: 

TEMYİZ EDEN 

DAVACI	: 

VEKİLİ  	: Av 

DAVALILAR  	          : 1- 

D. KONUSU 	          : Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin
E, 20130 K. Nolu 05.02.2013 tarihli Yerel mahkeme kararının temyizen
incelenerek bozulması talebi .

TEMYİZ NEDENLERİ :

Huzurdaki davada yerel mahkeme; davanın kısmen kabulü ile 89.786,75
TL iş göremezlik, 100, 77 tedavi gideri, ... için 10.000,00 TL
manevi, ... için de 3.000,00 TL manevi zararın olay tarihinden
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı sigorta şirketinin
maddi tazminat ve poliçe limiti ile sınırlı olmak kaydıyla
davalılardan tahsili ile davacılara verilmesine karar vermiştir.

Anılan karar bozmayı gerektirmektedir. Şöyle ki;

1-Yapılan bilirkişi incelemesinde hesaplandığı gibi; müvekkilin
iş görmezlik tazminatı 131.269,15 TL olmalıdır. Çünkü, yerel
mahkemece yapılan yargılama sırasında, müvekkilin çalıştığı
işyerine müzekkere yazılmış ve müvekkil Sönmez KOTANCI’ nın
çalıştığı “Coşkun Lokanta Piknik” isimli işyeri sahibi
n.12/04/2011 havale tarihli dilekçesinde KOTANCI’ nın poğaça ve
börek ustası olarak çalıştığını ve aylık 1.100,00 TL net
ücret aldığını beyan etmiştir.

21.04.2011 tarihli yapılan duruşmada işyeri sahibinin mahkemeye
sunduğu dilekçe ve beyanları duruşma zaptına işlenmiş ve davalı
taraflar bu durumdan haberdar olmuşlardır.

 İlgili müzekkere cevabı dosyaya sunulduktan sonra yaklaşık 2
(İki) yıl geçmesine rağmen bu konuda davalı taraflarca bir itirazda
bulunulmamıştır. Dolayısı ile müvekkilin aldığı 1.100,00 TL
ücret taraflar arasında tartışma konusu değildir.  Ve bu sebeple
Sönmez KOTANCI’ nın sürekli iş göremezlik zararının
hesaplanmasında daha önce alıyor olduğu 1100,00 TL den hesaplama
yapılmalıdır. Bu konu açık ve nettir. Davalının da buna itirazı
yoktur. Üstelik 1100,00 TL, uzun yıllardır bu işle uğraşan bir
ustanın alacağı asgari ücret düzeyindedir. Gerekirse bu konu ilgili
yerlere sorularak emsal ücret değerleri sorulmalıdır. Ve iş
göremezlik tazminatı buna göre hesaplanmalıdır.

Ð

Ò

ø

ú

„\

„¤ò^„\



 

"

(

*

D

F

P

R

€

”

Î

Ð

Ò

ò

ø

ú

 

封

␃愃̤摧䪎bᄀur ve hesap raporunda kusur açısından
müvekkillerden Sönmez KOTANCI kusursuz bulunmuştur. Sönmez kusursuz
olduğu bir kaza sonucunda bir gözü kör olmuştur. Bununla birlikte
Sönmez KOTANCI’ nın adli tıp raporunda belirtilmemiş olsa bile
kör olan sol gözünü yanında sağ gözü de tam olarak
görmemektedir. 

Müvekkil 1962 doğumludur ve ömrünün bundan sonraki kısmında asla
eskisi gibi göremeyecek ve hareket edip çalışamayacaktır. Bu
durumda Sönmez hayatının bundan sonraki kısmında bir çok
sıkıntıyla karşılaşacak ve bu dayanılmaz hal alacaktır.
Mesleğini yapamayacağı gibi en basit insani ihtiyaçlarını dahi tek
başına gideremeyecek ve hayatının her evresinde sıkıntı
yaşayacaktır

Bundan sonra böyle bir hayata alışmanın zorluğu her türlü
tartışmadan uzaktır. Üstelik tanıdığı herkese başından
geçenleri anlatmak ve onların acıma dolu bakışlarına muhatap olmak
durumunda kalacaktır. 

Diğer müvekkil z KOTANCI’ nın eşi diğer davacı KOTANCI da bundan
sonraki hayatında yıllarca aynı yastığa baş koyduğu eşinin
artık eskisi gibi göremiyor olmasının kendisine eskisi gibi
bakamıyor olmasının maddi ve manevi sıkıntısını taşıyacak ve
eşine her an yardım etmek zorunda kalacaktır. Eşi gibi kendisi de
tanıdığı kişilere kazanın oluş şeklini anlatmak ve aynı
acıları tekrar tekrar yaşamak durumunda kalacak tır.

Tüm bu sebepler karşısında talep ettiğimiz (müvekkilin olayda
kusursuz olması da değerlendirildiğinde ) Kotancı için 131.269,15
TL maddi, 75.000,00 TL manevi tazminata, eşi Zöhre Kotancı için ise
25.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yerel mahkemece
yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin
verdiği kararın TEMYİZEN BOZULMASINA karar verilmesini müvekkiller
adına saygıyla arz ve talep ederim. 

Temyiz Eden Davacılar Vekili      


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78