Giriş yap
Kayıt ol

        +-----------------------------------------------------------------------+
| KADIKÖY 4. ASLİYE TİCARET                       |
|                                    |
| MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA                     |
|                                    |
|                                     |
|                                    |
| Dosya No                                          : 2012/…… D.İş   |
|                                    |
|                                     |
|                                    |
| TEMİNATIN İADESİNİ                          |
|                                    |
| TALEP EDEN DAVACI               :                   |
|                                    |
| VEKİLİ                                            : Av.        |
|                                    |
| DAVALI LAR                           :                |
|                                    |
| KONU                                               : Teminatın iadesi |
| talebidir                               |
|                                    |
|                                     |
|                                    |
|             Sayın mahkemenizin 2012/…… D.İş sayılı dosyası ile    |
| alınmış olan ihtiyati haciz kararına ilişkin mahkeme veznesine    |
| yatırmış olduğumuz teminat mektubunun iadesine karar verilmesini   |
| vekaleten arz ve talep ederim.                    |
|                                    |
|                                                |
|                                                                       |
|                                    |
|                                                    |
|                                                                Davacı |
| Vekili                                |
|                                    |
|                                                  |
|                                                                   Av. |
|                                    |
|                                     |
|                                    |
| KADIKÖY 2. İCRA                            |
|                                    |
| MÜDÜRLÜĞÜ                               |
|                                    |
|                                     |
|                                    |
| Dosya No                               : 2012/…….E.          |
|                                    |
|                                     |
|                                    |
| ALACAKLI                         :                  |
|                                    |
| VEKİLİ                                 : Av.             |
|                                    |
| BORÇLULAR                       :                   |
|                                    |
|             Sayın mahkemenizin 2012/…… D.İş sayılı dosyası ile    |
| alınmış olan ihtiyati haciz kararı, müdürlüğümüzün 2012/…… E. Sayılı |
| dosyası ile esas takibe konulmuş olup, icra takibi borçlu hakkında  |
| kesinleşmiştir. Dosyada borca ve imzaya itiraz bulunmamaktadır.    |
| Teminatın iadesi hususu takdirlerinize arz olunur.          |
|                                    |
|                                     |
|                                    |
|                                     |
|                                    |
|                                              |
|                                                               Kadıköy |
| 2. İcra Müdürü                            |
+=======================================================================+
|                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78