Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          05.06.2015

___FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No.

Mahkemeniz yukarıda dosya numarası yazılı davamız ile ilgili olarak
dilekçemiz ekinde teminat mektubu ibraz edilmiştir.

Teminat mektubunun kasaya alınmasına ve Mahkemenizce vaz edilen tedbirin
kaldırılmasına karar verilmesini talep ederim.

____A:ş

Vekili

Av.____

Ekleri :

Teminat mektubu