Giriş yap
Kayıt ol

          

ANKARA . İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

			     Ankara  . İcra Müdürlüğü Dosya No:...          Alacaklı “……….. ………….”
tarafından takibe konulan yukarıda İcra Müdürlüğü ve Dosya
Numarası kayıtlı Dosya’da, takibin dayanağını oluşturan 
İstanbul . Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin …….2005
tarihli Esas:…..; Karar:……. sayılı Kararı, bir Örneği’ni
Ek’te sunduğumuz, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin tarihli 
sayılı İlamı ile BOZULMUŞTUR. Buna göre; 

 

h

h

ä

è

>

z

|

ž

¨

È

Ê

æ

è

h

h

... Borçlu “………….” adına takip ettiğimiz
yukarıda kayıtlı Ankara . İcra Müdürlüğü’nün …….
Numaralı Dosyasına Nakdi olarak ……2006 tarihinde yatırmış
olduğumuz ……-TL tutarındaki Nakdi Teminat Bedelinin, Tarafımıza
Aynen (Reddolunarak) İadesine, karar verilmesini, bilvekâle, arz ve
talep eyleriz.

....	Saygı ile,

						

Eki..:İlgili Yargıtay İlamı


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78