Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        						

				

T.C. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 

SAYIN MAKAMI’NA

											

MÜŞTEKİ		: .

VEKİLLERİ	      : .

ŞÜPHELİ		: . ve arkadaşları 

KONU	      : Telefon yoluyla dolandırıcılık suçu işleyen
sanıkların cezalandırılması 

                    talebimiz hk. 

SUÇ TARİHİ		: . 

AÇIKLAMALAR 	:

.   numaralı GSM hattı müvekkilimize aittir. 

. tarihinde saat 08:30 dan itibaren yukarıda belirtilen telefon
hattından Müvekkilemiz .......... numaralı telefondan bilmediğimi
bir erkek şahıs tarafından defalarca aranmıştır. 

Arayan şahıs kendisinin emniyet mensubu olduğunu iddia edip; MASAK
nezdinde çalıştığını, operasyonlarda bulunduğunu, ..........
adlı şahsı tevkif ettiği ve sair bir takım ifadelerle
Müvekkilelerin kafasını karıştırarak .......... numaralı telefon
ile .............. numaralı telefonlara para göndermesini aksi halde
operasyonun başarısız olacağını belirtmiş; telefonda bağırarak
sürekli tacizde bulunmuştur. 

Bunun üzerine Müvekkilemiz, . tarihinde 09:02, 09:06, 09:12 ve 09:16
saatlerinde olmak üzere 4 kez ............ olmak üzere para-kontör
göndermiştir. 

¦

º

¼

J

^

 adına kayıtlı ........... telefondan arayan şahıs yürütmektedir.


Sayın savcılığınız tarafından suç delillerine ulaşılması
amacıyla teknik takip yürütülerek ................. numaralı hatlar
ile müvekkilimize ait ................ numaralı hattın dinlemeye
alınması zaruridir. 

SÜBUT DELİLLER	  : Telefon kayıtları, Banka makbuzları, ifadeler 

HUKUKİ SEBEPLERİ: TCK. ve ilgili mevzuat.	

SONUÇ		 : 

                     Öncelikle suç delillerine
ulaşılması amacıyla teknik takip yürütülerek
.................................... numaralı hattın dinlemeye
alınması ve akabinde Kamu vicdanı adına organize şekilde
dolandırıcılık faaliyeti . ve arkadaşlarının kamuda yazılı
cezaların en ağır sınırları üzerinden cezalandırılması adına
Kamu Dvası açılmasına karar verilmesi arz ve istirham olunur. .					
	

Saygılarımızla 

.