Giriş yap
Kayıt ol

        TEKZİP METNİ

…. Ekspres Gazetesi’nin 23 Temmuz 2012 Tarihinde yayınlanan 9745 sayılı
nüshasının …. sayfasında “ Hastanedeki Kavga!... ” başlıklı haberde,
herhangi bir kaynak belirtilmeden “Garip” adı ile Hastane başhekimi ile
bir doktorun kavgasından bahsedilerek asılsız iddialarda bulunan haber
yapılmıştır.

Haberde, başhekimin, bir doktor ile kavga ettiği, çalışanların hastanede
konuşulanları başhekime ihbar ettiği, Hastanede otorite boşluğu olduğu,
herkesin başhekimden şikâyetçi olduğu, doktorların başhekim ile kavga
etmek hususunda diken üstünde durduğu belirtilerek, başhekim sıfatına
sahip kişinin güler yüzlü tatlı sözlü olması gerektiği ancak başhekimin
bu özelliklerinin olmadığı haber yapılmıştır.

Bu haber gerçeğe uygun olmadığı gibi, gayri ciddi ve gerekli
araştırmadan da yoksundur. Şöyle ki, ……(Haberin gerçek dışı olduğunu
ispata yarar veriler kullanılarak, gerçek durum ifade olunacaktır.)…..

Anayasa, Basın Yasası, Basın Ahlak İlkeleri, İş Kanunu ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesine tamamen aykırı haberinizi kabul etmediğimizi
belirtir, bu haber metni yahut metinlerinin her türlü hukuki, cezai,
mali dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla aynı sayfalarda, aynı
puntolarla ve diğer yasal koşullara uygun olarak yayınlanmasını rica
eder, iş bu haklı talebimizin ifasını ihtar ederim.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78