Giriş yap
Kayıt ol

        KADIKÖY NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ 

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEKZİP TALEBİNDE

BULUNAN			:…… (TC Kimlik: …………..)

				……………………..

VEKİLİ			:

KARŞI TARAF		:………….. (………… Gazetesi Sorumlu Müdürü)

…………………….

YAYIN TARİHİ		:28.11.2012

KONU	:………… Gazetesi’nin 28.11.2012 tarihli sayısında baş
sayfada “……………..” başlığıyla ve devamında 17. sayfada
“………………..” başlığıyla yayınlanan haberde yer alan
gerçek dışı iddialara karşı müvekkile cevap ve düzeltme hakkı
verilerek ekli metnin yayınlanmasına karar verilmesi talebinden
ibarettir.

AÇIKLAMALAR	:

1-…………..Gazetesi’nin 28.11.2012 tarihli sayısında baş
sayfada “………………..” başlığıyla ve devamında 17.
sayfada “………………” başlığı altında, gerçek dışı
olmasının yanı sıra, müvekkilin kişilik haklarını ve itibarını
zedeleyici nitelikte yayın yapılmıştır.

2-Müvekkile yönelik gerçek dışı ithamlar içeren mezkur yazıya
karşı hazırlanan ihtarname ve tekzip metni 5187 sayılı Basın
Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, Beyoğlu ………….
Noterliği’nin …………… yevmiye numarası ile …………..
tarihinde gazetenin sorumlu müdürüne gönderilmiş ve ………..
tarihinde tebliğ edilmiştir.

3-İhtarname ve tekzip metninin sorumlu müdüre tebliğine rağmen,
tebellüğü takip eden üç günlük inceleme süresinde (20.12.2012,
21.12.2012, 22.12.2012) ve inceleme süresinin ertesi günü olan
23.12.2012 günlü sayıda yayınlanmamıştır.

-

"

*olduğu ileri sürülmüştür.

Ekte sunulan tekzip metni ekindeki ………………. Gazetede yer alan
haberin aksine; ………………… müvekkille bir ilgisi
bulunmamaktadır. 

durum bile müvekkilin cevap ve düzeltme hakkını kullanmasındaki
haklılığını ortaya koymaktadır.

6-Müvekkilin babasından miras kalan para ile edindiği
……………………. kişilik haklarını ve haysiyetini zedeleyici
nitelikteki yayının Basın Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında
“şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe
aykırı” olarak nitelendirilmesi ve ekli tekzip metninin gazetede
yayınlanmasına karar verilmesi gerekmektedir. 

HUKUKİ SEBEPLER	:Basın Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER	:Dilekçemize ekli belgeler ile kanunu ve takdiri her türlü
delail.

SONUÇ	:Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ve sorumlular hakkında
dava açma ve şikayette bulunma haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

Söz konusu hukuka ve gerçeklere aykırı yayınla ilgili cevap ve
düzeltme talebimizin kabulüne,

Ekte mevcut tekzip metninin kararın tebliğinden sonra ………….
Gazetesi’nin ilk çıkacak sayısında, tekzibe konu haberin
yayınlandığı şekilde, Basın Kanunu’nun 14. maddesinin
gerektirdiği şekil ve şartlara uygun olarak yayınlanmasına,
tarafımızdan yapılan ihtarname gönderi masrafının, yargılama
harç ve giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar
verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.

TEKZİP TALEP EDEN

VEKİLİ

Av. ……………… 

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78