Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ……. 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

DOSYA NO:  E.
                 K.

Sayın Mahkenizde görülmüş olan ve yukarıda dosya bilgileri verilen
davada; tarafımızca 07.11.2014 tarihinde temyiz dilekçesinde, tehir-i
icra talepli olarak temyiz edildiği belli olmasa da davayı tehir-i icra
talepli temyiz ettiğimizden, davanın temyiz edildiğine ilişkin bilginin,
İstanbul ….. İcra Müdürlüğü’nün E. sayılı dosyasına sunulmak üzere
derkenar edilmesini saygılarımızla talep ederiz.

  ………Vekili