Giriş yap
Kayıt ol

        	 

  

 			          YARGITAY 7. H.D. BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO			:2013/15399 E.

TEHİRİ İCRA TALEBİNDE BULUNAN

DAVALI			: 

V...Lİ 			:Av.        Adana Barosu    Sicil No 

DAVACI			:

V...Lİ 			:Av.          -ADANA 

DİLEKÇENİN KONUSU	:Tehiri icra kararı verilmesi talebimizden
ibarettir. 



&

0

4

¤

Ø

â

ä

è

0

2

<

T

„

Ê

>akimliğince niteliğinin kesin ve süresiz olduğu belirtilerek uygun
olduğu şerhi de verilmiştir. Bunun üzerine İcra Müdürlüğünce
düzenlenerek tarafımıza verilen mehil uyarınca tarafımıza tehiri
icra kararı verilmesini, Yüce Mahkemenizden vekaleten saygı ile arz
ve talep ederiz. 

 										Av. 

...

Adana 10. İcra Müdürlüğü’nden alınan mehil vesikası 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78