Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C……..

……. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DSYA NO: ………. E.

Müdürlüğünüzce yürütülen ve yukarıda dosya bilgileri verilen takipte;
ilama konu dava dosyanın tehiri icra talepli olarak temyiz edildiğine
ilişkin derkenarı sunmakla birlikte, dosya kapak hesabının çıkartılarak
tarafımıza teminat miktarının belirtilmesini ve Yargıtay’dan tehir-i
icra kararı getirilmesi için tarafımıza mehil vesikası verilmesini talep
ederim.

 

  Borçlu Vekili

  ………………..