Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Tedbir Nafakasının Kaldırılması
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, davalıya, ... Aile mahkemesinin, ... E., ....K.
sayılı .../.../... tarihli kararı ile aylık …TL.  Tedbir
nafakası ödemekteydi.

2-) Ancak davalı ... isimli şahıs ile, … fabrikasında
çalışmaya başlamış ve öğrendiğimiz kadarıyla ayda … TL.
kazanmaktadır. Davalının maddi durumunun iyi olması nedeniyle artık
nafaka ödenmesini gerektirecek durum  ortadan kalkmıştır.

Œ

”

d

n

œ

Ž

f

帀풄愍̤摧∄/ကkanunen almaya hakkı olmayan nafakanın
kaldırılması için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.
m. 195, 200 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus
Kayıtları, ikametgah kayıtları, tanık beyanları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin davalıya ödemekte
olduğu Tedbir Nafakasının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78