Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI          :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALI          :.......

KONU           : Tedbir Nafakası isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz, davalının 10 yıllık eşidir.
Evliliklerinden biri 9 diğer ikisi 7 (ikiz) olmak üzere 3 çocuğu
bulunmaktadır. Her üç çocuk da ilköğrenimdedir.

2-Davalı, yaklaşık 4 yıldan bu yana iş gezilerini bahane ederek eve
geç gelmekte, zaman zaman da dışarıda kalmaktadır. Müvekkilimiz
durumdan rahatsız olmakla birlikte, küçük çocuklarının ve
çevresinin de etkisi ile bu güne kadar sesini çıkarmamıştır. 

3-Yaklaşık 3 aydır davalı evi tamamen terk etmiştir. Ne
müvekkilimiz ile ve ne de küçük çocukları ile
ilgilenmemektedir.Müvekkilimizin ve davalının müştereken oturduğu
ev müvekkilimize kendi babasından kalmıştır. Müvekkilimiz,
evlendikten sonra sekreter olarak çalıştığı iş yerinden
ayrılmış ve ev hanımı olmuştur. Şu anda hiçbir geliri de
bulunmamaktadır. Davalı ise sigortacılık yapmaktadır. Kazancı ayda
4.000.000.000.-TL (Dört milyar TL) civarındadır.

 

 

ᄀ㎄ㄇ$␷㠀$⑈怀㎄愇̤摧ಛ)฀ açısından, şu an için
boşanma davası açmak niyetinde değildir. Ancak kendi geçimi ve
çocukların bakımı için eşinin yardımına ihtiyacı
bulunmaktadır.

5-Davalıdan müvekkilimiz için ayda ......., her bir çocuk için de
......., olmak üzere toplam ....... tedbir nafakası talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER : MK.m.162 ve diğer yasa maddeleri.

KANITLAR        : Nüfus kayıtları,tanık

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle, Davalının, müvekkilimiz
için ayda ..........., her bir çocuk için de ......., olmak üzere
toplam ....... tedbir nafakası ödemesine, davanın devamı sırasında
da müvekkilimiz ve çocuklarının ihtiyacı için ihtiyati tedbir
olarak nafaka bağlanmasına, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
talep ediyoruz.

      								 DAVACI VEKİLİ

                                    
                    .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78