Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ADANA

18.03.2014

DAVACI : ………………………… (T.C…………………………….)

…………………………………,MERSİN

VEKİLİ : Av. …………………………………..

DAVALI : ………………………… (T.C……………………………)

Adana İl Emniyet Müd. Hassas Şube Koruma Müdürlüğü

……………………………………..,ADANA

KONU : Tedbir nafakası istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :1-) Davacı/müvekkil ………………… ile davalı eşi ……………………….
06/11/1997 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evlilikten ……………………………….
adında bir kız çocukları mevcuttur. Davalı eş, halen Adana İl Emniyet
Müdürlüğü Hassas Şube Koruma Müdürlüğü’nde polis olarak görev
yapmaktadır.

2-) Davalı ……………………….'ın Adana iline tayini çıktığında müvekkilimiz ve
kızını beraberinde götürmemiştir. Davalı, tayininin çıktığı Adana ilinde
bir ev kiralayarak oraya yerleşmiş ve müvekkil ile kızını geride
bırakmıştır. Bunun sonrasında 2-3 ayda bir müvekkilimiz ve kızının
yaşadığı eve gelen davalı, son gelişi olan 05.01.2014 tarihinde evdeki
kişisel eşyalarının tamamını yanına alarak evden ayrılmış ve
müvekkilimize de hiçbir açıklama yapmamıştır.

3-) Davalının, evi bu şekilde terk etmesi ile birlikte müvekkilimiz ve
kızı zor duruma düşmüş bulunmaktadır. İlköğretim 3. Sınıfta okuyan
küçüğün masrafları, ev kirası ve zorunlu giderlerin müvekkilce
karşılanması mümkün değildir. Davalı mevcut durumda evlilik birliğinden
doğan yükümlülüklerini hiçbir şekilde yerine getirmemektedir.

4-) Tüm bu nedenlerle, müvekkilimizin ve müşterek çocuğun geçimlerini
sağlamaları, evlilik birliğinin devamı ve davalı eşin yükümlülüklerini
yerine getirmesini sağlamak amacıyla davalının müşterek evi terk ettiği
05/01/2014 tarihinden başlamak üzere müşterek çocuk ………………….. için aylık
500,00TL ve müvekkil ……………………….. için evin giderleri için aylık
1.000,00TL olmak üzere aylık toplam 1500,00TL. tedbir nafakasının
davalıdan alınmasına karar verilmesi için mahkemenize başvurmak
zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 195, 196, 201; 6100 S.K. m. 1,5.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve sair yasal
deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının evi terk
ettiği 05/01/2014 tarihinden başlamak üzere müşterek çocuk …………………….
için aylık 500,00TL TL. ve müvekkil ile evin giderleri için aylık
1.000,00TL. olmak üzere aylık toplam 1500,00TL. tedbir nafakasının
davalıdan alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı
tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına mahkemenizden
talep etme zorunluluğu doğmuştur.18/03/2014

Av. ……………………………….

Davacı Vekil