Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …………………………. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Tespit Talebi İstemlidir.

TESPİT TALEBİNDE

BULUNAN :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF : 

TESPİT KONUSU : Müvekkilin maliki bulunduğu gayrimenkule, karşı tarafın
izinsiz ve ihbarsız müdahalesinin önlenmesi ve kal (yıkım) talebimize
gerekçe olacak tespit raporu istemimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. ................. İli, ................ İlçesi, ................
  Ada, ............. Pafta, ............ Parsel de kayıtlı maliki
  bulunduğum gayrimenkulüme Tedaş/Bedaş A.Ş. tarafından santral yapımı
  sırasında ve sonrasında tarafıma hiç bir yazılı bildirim ya da ihbar
  edilmeksizin, gayrimenkulümün tam ortasına 1 (bir) adet elektrik
  direği dikilmiştir.

2. Uzun yıllar gayrimenkulümün bulunduğu yerden başka bir yerde
  yaşadığım için olaya oldukça geç vakıf oldum. Olaya vakıf olur olmaz
  davalı şirkete yazılı başvuruda bulunarak mağduriyetimin
  giderilmesini talep ettim. Davalı şirketçe işbu talebim yerine
  getirilmediğinden huzurdaki davayı ikame etmek zorunda kaldım.
  Tedaş/Bedaş A.Ş. ‘nin gayrimenkulüme yaptığı müdahalenin önlenmesi
  ve maduriyetimin giderilmesi için Sayın Mahkemenize başvurarak konu
  alanında uzman bilirkişilerce tespit yapılarak gerekli raporun
  hazırlanmasını saygı ile arz ve talep ederim.

 Tespit Talebinde Bulunan