Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     	

                                    
            23/12/2014

T.C. …

... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

…. E.

	                

      

       … SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 

                      … SOSYAL GÜVENLİK
MERKEZİ’NE

   



 

*

,

yapılan takibe istinaden borçlunun tebligata ve haciz tatbikine yarar
adreslerinin sorulmasına karar verilmiştir.

    Karar uyarınca işlem yapılarak sonucundan müdürlüğümüze
bilgi verilmesi rica olunur. 

	

                                    
        İcra Müdürü