Giriş yap
Kayıt ol

        ...  HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                :

DAVACI VEKİLİ                 :

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                  : Maddi tazminata
hükmedilmesi istemidir.

OLAYLAR                            :

1-) Davalı ...'nin, .. katta bulunan evinin balkonundan kopan beton
parçası müvekkilimin, yoldan geçmekte olduğu sırada üzerine
düşerek yaralanmasına sebep olmuştur.

2-) Komşular olayı görmeleri üzerine müvekkilimi acilen ...
hastanesine  yetiştirmişlerdir. Müvekkilimin kaldırıldığı ...
hastanesinde iki defa geçirdiği ameliyat ve diğer tedavi masrafları
olarak …TL para ödemiştir.Müvekkilimin sahip olduğu internet cafe
hastanede kaldığı süre olan 1 ay boyunca kapalı kalmış olup,
yaklaşık ...TL. zararı olmuştur.

4-) Müvekkilimin yoldan geçmekte olduğu sırada davalıya ait
taşınmazdan kopan beton parçasının düşmesi nedeniyle yukarda
belirttiğimiz toplam ...TL. maddi zarar dolayısıyla manevi tazminat
talebim saklı kalmak kaydıyla iş bu davayı açma zorunluluğumuz
doğmuştur.

2

8

À

Ä

î

ô

2

î

„ 

^„ 

„ 

^„ 

HUKUKİ SEBEPLER          :   Borçlar Kanunu m. 58, Medeni
Kanun, Hukuk Usulü   

 Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER          : … hastanesinden almış
olduğumuz raporlar ve hastaneye yapmış olduğumuz ödemelere ilişkin
faturalar, davalıya ait tapu kayıtları, keşif ve ilgili her türlü
hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenlerle,
fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davalı ...'nin
..., YTL.'yi olay tarihinden itibaren işleyecek olan kanuni faiziyle
ödemeye mahkum edilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet
ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep
ederiz. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78