Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

 

DOSYA NO: 2013/566 E., 2014/225 K.

TAVZİH İSTEYEN

(DAVALILAR)	: t

VEKİLİ            	: Av.Önder Kırmızıtaş 

KARŞI TARAF	

(DAVACI)		: 

KONU           		:Mahkemenizin 08.04.2014 gün ve 2013/566 E,
2014/225 K. sayılı kararının aşağıda belirtilen bölümünün
düzeltilmesine karar verilmesi talebidir. 

AÇIKLAMALAR	: 

1. Mahkemenizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı
dosyasının08.04.2014  tarihinde verilen kararında “..Davacının
davasının KABULÜ İLE TAŞINMAZIN DEĞERİNİN 1.480,000,00TL

arsa değeri, 1.260.000,00 TL bina değeri olmak üzere toplam
2.740.000,00 TL olarak

tespitine SATIŞIN BU BEDEL ÜZERİNDEN YAPILMASINA..” denilmiştir. 

2. Kararın icrası için müracaat ettiğimiz İstanbul Satış
Memurluğu mahkeme kararında yer alan SATIŞIN BU BEDEL ÜZERİNDEN
YAPILMASINA ibaresinin kendileri açısından satışın mahkemece
tespit edilen 2.740.000,00-TL’den aşağı yapılamayacağını yani
arttırmanın İİK da yer alan ihale oranı olan birinci ve ikinci
arttırmada uygulanacak %50 oranının uygulanamayacağı anlamına
geldiğini belirtmiştir. Diğer bir deyişle bahsekonu taşınmazın
satışında arttırmaya mahkemece hüküm altına alınan
2.740.000,00-TL üzerinden başlanacağı belirtilmektedir.

j

~

º

À

L

p

SATIŞIN BU BEDEL ÜZERİNDEN YAPILMASINA ibaresinin bu haliyle
yorumlanıyor olması telafisi imkansız zararlara yol açacağı gibi
bu şekilde yapılacak bir ihalenin iptali de sözkonusu olacaktır.
Kararın gereği gibi icrası için kararda geçen SATIŞIN BU BEDEL
ÜZERİNDEN YAPILMASINA ifadesinin düzeltilmesini talep etmek zarureti
hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;
kararda yer alan SATIŞIN BU BEDEL ÜZERİNDEN YAPILMASINA ibaresinin
tavzihine/düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim.01.12.2014

 Tavzih İsteyenler Vekili     

         Av.Önder Kırmızıtaş

							Avukat

Önder KIRMIZITAŞ

________________________________________________________________________
______________

Taksim Anaçeşmesi Sk. No:5/3 Beyoğlu - İstanbul  Tel: 0212,293 33
17 Tel-Faks: 0212,293 33 18