Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ____________________’ne 

 

Dosya No: ____/_____E.

Davadan Feragat Eden Davacı	: ___________________

Davalı				: 

				 [Varsa diğer davalı da yazılmalı]

Konu				: Davadan feragat ettiğime dair beyandır.

Talep ve Sonuç		: 

	 herhangi bir hak ve alacağım bulunmadığını kabul ve beyan
ederim. Feragatım nedeniyle davanın reddine karar verilmesini ve işbu
feragat beyanının Davalı taraflara tebliğ edilmesini talep ederim.

Saygılarımla,

Davacı _____________________