Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                T.C.

İSTANBUL

...İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

Alacaklı vekili geldi. “Dosya borçlusu …………………………. (…………….. Vergi
Dairesi Vergi No: ………………..) hakkında yapılan takip kesinleşmiş olup;

1.- Borçlu adına kayıtlı araçların UYAP’tan araştırılarak kayıtlarına
haciz şerhi işlenmesini,

2.- Borçlu adına kayıtlı taşınmazların UYAP’tan araştırılarak, borçlu
adına kayıtlı taşınmazların tespiti halinde kayıtlarına haciz konulması
için ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri’ne müzekkere yazılmasını talep
ederim.”dedi. Beyanı okundu, imzası alındı.

Alacaklı Vekili