Giriş yap
Kayıt ol

        … VALİLİĞİ’NE

BAŞVURAN				:

VEKİLİ				:

KARŞI TARAF			:

KONU	: Taşınmaza Yapılan Tecavüzün Kaldırılması İstemi.

AÇIKLAMALAR			:

1-) Mülkiyeti müvekkilime ait ... İli, … İlçesi, …
mahallesindeki, tapunun … Ada, … Parselde kayıtlı bulunan,
inşaatı henüz tamamlanmamış iskan ruhsatı, yapı kullanma izni
olmayan daireye … bir ay kadar önce, hiçbir başvuru ve müvekkilin
izni olmaksızın, sözlü ve yazılı herhangi bir kira sözleşmesine
de dayanmadan yerleşmiştir. 

2-) Olayı öğrenmemiz üzerine … … ile temas kurulmuş, işgale
son vermesi daireyi boşaltması kendisinden istenerek, aksi takdirde
kanuni yollara başvurulacağı ihtar olunmuştur. Ancak davalı,
işgale son vermemiştir.

¨

®

°

â

è

B

N

R

T

Z

n

v

x

¨

R

konusu tecavüzün önlenmesi için makamınıza başvurmak zorunlu hale
gelmiştir. 3091 sayılı Kanun hükümleri gereğince, … …’nın
tecavüzünün önlenmesi ve taşınmazın tahliye edilmesi yolunda
gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla dileriz. …/…/…

Başvuran Vekili

Av.

                                    
                                    
                                    
                


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78