Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … … İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI	:	

VEKİLİ	:	

DAVALI	:	

VEKİLİ	:	

KONUSU	: Kıymet takdirine itirazımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ	:

1-) Davalı, müvekkilimin kendisine olan borcundan dolayı... İcra
Müdürlüğü tarafından ... Tapu Müdürlüğü'nde kayıtlı
taşınmazını haczettirmiştir. Müvekkilimin taşınmazına ….-TL
(…) değer biçilmiştir.

2-) Oysa müvekkilimin taşınmazına biçilen değerin o mevkideki
emsal taşınmazların değeriyle karşılaştırıldığında çok
düşük olduğu ortadadır. Müvekkilimin taşınmazının rayiç
değeri … TL. dir. Bu durum yapılacak bilirkişi incelemesi sonucunda
da görülecektir.

3-) Taşınmaza biçilen söz konusu değerin yeniden belirlenmesi için
mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

(

,

ä

®

°

²

¾

Ö

Ú

°

²

␃愃̤摧祧Oഀ ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Emsal taşınmazlara ilişkin satım
sözleşmeleri, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, 
müvekkilimin taşınmazının kıymet takdirinin tekrar bilirkişi
marifetiyle yapılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin
davalıya yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına talep
ederiz. .../…./….

		                                   
 Davacı Vekili

                                    
                        Av.