Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ....İCRA MAHKEMESİNE

DAVACI                           : 

VEKİLİ                             : 

DAVALI                            : 

VEKİLİ                             : 

KONUSU                          : Kıymet Takdirine İtiraz.

AÇIKLAMALARIMIZ  :

1-) Davalı, müvekkilimin kendisine olan borcundan dolayı... İcra
Müdürlüğü tarafından ... Tapu Müdürlüğü'nde kayıtlı taşınmazını
haczettirmiştir. Müvekkilimin taşınmazına ….-TL (…) değer biçilmiştir.

2-) Oysa müvekkilimin taşınmazına biçilen değer o mevkideki emsal
taşınmazların değeriyle karşılaştırıldığında çok düşük olduğu ortadadır.
Kıymet takdiri raporunu yeni öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimin
taşınmazının rayiç değeri … TL. dir.

3-) Anılan taşınmaza biçilen söz konusu değer oldukça düşük olduğunun
göz önüne alınması ve tekrar belirlenmek üzere yeni bir kıymet
takdirinin yapılması aşikardır.

HUKUKİ NEDENLER    :  2004 S. K.  82/3  ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      :  Emsal taşınmazlara ilişkin satım sözleşmeleri,
tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıkladığımız
nedenlerle,  müvekkilimin taşınmazının kıymet takdirinin tekrar
bilirkişi marifetiyle yapılmasına, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden  saygıyla talep
ederim. …./…./….

                                                                                                                    Davacı
Vekili

                                                                                                            Av.