Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Taşınmaz Satışına İzin Verilmesi
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Müvekkilim , ... adlı kişinin vasisidir.

2-) Vesayet altında bulunan ... ciddi bir hastalık geçirmiş ve uzun
süre tedavi görmüştür. Tedavisine belirli aralıklarla yine devam
edilecek olup oldukça yüklü masraf gerekmektedir. Kısıtlının
nakit parası ve menkulleri bu giderleri karşılamaya yetmeyeceği
için tapunun ... Ada, ... Parselde kayıtlı taşınmazın
satılmasını talep etmek gerekmiştir.

†

¨

ˆ

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

adı geçen taşınmazın satılmasına izin verilmesi için dava
açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.
m. 444 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Doktor
raporu, tedavi belgeleri, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, ... Ada, ... Parselde kayıtlı
taşınmazın satılmasına izin verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78