Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          TAŞINMAZ VE ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

Tarih : 24.08.2015
Kiracı : ………..

Kiraya Veren : ……….
Konutun Adresi : ……………………………………… Kadıköy
Konutun içindeki eşyalar:

Kira Sözleşmesinin Tarihi/Süresi: 01.05.2015 Kira Sözleşmesi
Yukarıda bilgileri verilen taşınmaz, belirsiz süreli kira sözleşmesinin
tarafların anlaşması üzerine, anlaşmalı olarak feshedilmesi nedeniyle
tahliye edilmiştir. 
Taşınmaz, kiracı tarafından, içindeki eşyalar eksiksiz bir şekilde
teslim edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaza ait tüm anahtarlarda
teslim edilmiştir.
Tarafların söz konusu kira sözleşmesiyle ilgili olarak birbirlerini ibra
etmiş bulunup, tarafların birbirinden söz konusu kira sözleşmesine
dayalı herhangi bir hak ve alacağımızın kalmadığını, adı geçen
sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiğimizi beyan ve kabul ederiz.

KİRAYA VEREN ……………. KİRACI ………………….

Vekili Av.