Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                MERKEZEFENDİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DENİZLİ

ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇLULAR : 1- BORÇ MİKTARI : 1.

Aşağıda belirtilen gayrimenkul, borçlunun adına kayıtlı ise ve borçlu
adına kayıtlı başka gayrimenkuller var ise tapu kayıtlarına HACİZ
konulmasını ve tüm kayıtlı gayrimenkullerin üzerindeki tüm
TAKYİDATLARIN, dosya numaralarının, alacak miktarlarının bildirilmesi,
bundan sonra gayrimenkulün üzerine gelecek takyidatların da re’sen
dosyamıza bildirilmesi,

Borçlu adına kayıtlı iken başkalarına satılan, bağışlanan veya
devredilen gayrimenkuller var ise hangi tarihte, kimlere kaç liraya
satıldığının bildirilmesi ve satışa ilişkin akit tablosunun önlü arkalı
bir fotokopisinin (satışlar vekil vasıtası ile yapılmışsa vekâletnamenin
bir fotokopisi) gönderilmesi için TAPU KAYIT SURETİNİN gönderilmesi rica
olunur.

  İST. 34. İCRA MÜDÜR