Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     							Avukat

Önder KIRMIZITAŞ

GAZİOSMANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI		: 			  

VEKİLLERİ		: Av. Önder KIRMIZITAŞ

 (İstanbul Barosu-24830)

                                    
                          . 

DAVALI		: 

T.KONUSU		: Müdahalenin Men’i ve Kal'i Talebimizden İbarettir.

MÜDDEABİH      : 10.000.00 TL

AÇIKLAMALAR	:

Müvekkilim İstanbul ili, Gaziomanpaşa ilçesi, Gazi Mah. 15/8 Pafta,
1006

 		Ada, 4 Parsel, 3. Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölümün malikidir.(Tapu
Kayıtları)

Müvekkilin tapu kayıtlarına ve Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanlığından

onaylı projeye göre kendisine ait taşınmaz(Kat İrtifakı kurulmuş
apartman dairesi) Çatı Arası Piyesli Dairedir. Ancak fiili durum
böyle değildir. Onaylı proje ve tapu kayıtlarına aykırı olarak
davacı müvekkilin kendisine ait olması gereken yerde ve ortak alan
olması gereken çatı boşluğunda davacıya ait daire mevcuttur.(Tapu
Kayıtları-Onaylı Proje)

Davacının dairesi onaylı proje gereğince binanın 3. Normal katında
ve 8

nolu bağımsız bölümün olduğu yerdedir. Ancak mevcut durumda
müvekkilin çatı arası piyesinin olması gereken yerde davalının 10
nolu bağımsız bölümü yapılmıştır. Bu hususta mevcut durumun
tespiti için başvurumuz üzerine Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk
Mahkemesi 2012/111 D.İş. dosyasında mahkemece mahalinde keşif
yapılmış ve bilirkişi tarafından 27.11.2012 tarihli rapor
düzenlenerek dosyaya sunulmuştur. (Keşif Bilirkişi incelemesi) 

 

B

&

(

:

@

B

D

F

d

 B

D

F

b

d

ø

-

Davalının taşınmazı(dairesi) müvekkile ait olması gereken çatı
piyesinin

 yerine yapıldığı gibi diğer yandan da tüm havalandırma
bacalarını kapatmış, işlevsiz hale getirmiştir. Bu durum bile tek
başına müvekkili mağdur etmektedir. Binanın havalandırma bacaları
işlev görmediğinden binadaki tüm kötü kokular vs. müvekkilin
evine dolmaktadır.

Sayın mahkemenizden, yapılan taşkın binanın kal’I suretiyle
müdahalenin

men’ine karar verilmesini isteme zarureti hasıl olmuştur. 

        

HUKUKİ NEDENLER	: TMK, HMK, BK ve ilgili tüm yasal mevzuat.

DELİLLER			: Tapu Kaydı, Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
2012/111 D.İş dosyası, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık
beyanları, Onaylı Proje, yemin ve yasal tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; fazlaya
dair dava ve 

				talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

Tapuda İstanbul ili, Gaziomanpaşa ilçesi, Gazi Mah. 15/8 Pafta, 1006
Ada, 4 Parsel, 3. Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüme taşacak şekilde
davalı yanca yapılan taşınmazın kal’i suretiyle müdahalenin
men’ine karar verilmesini,

yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar
verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim. 27.09.2013  
                                    
 

Davacı Vekili

Av.Önder Kırmızıtaş

       Taksim Anaçeşme Sk. 5/3 Beyoğlu-İstanbul
Tel:0212.293.33.17/18