Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

               T.C.

   ...

.... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 2010/... ESAS

... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

ALACAKLI		: ...

VEKİLİ			: Av. ...

BORÇLU			: ...

				  

BORÇ MİKTARI		: ... TL (Masraf ve Faiz hariç )

KONU			: Kıymet Takdiri

TAŞINMAZ		: ... adına kayıtlı; ... ili, ... ilçesi, ... ... Köyü,
... mevkii, ... pafta, ... parselde kayıtlı ... niteliğindeki
taşınmaz (CİLT: ... SAYFA: ...)

hÊ

hÊ

hÊ

x

–

˜

taşınmazın kıymet takdirinin yapılmasına karar verilmiş olmakla
raporunun dosyamıza gönderilmesi rica olunur. .../.../....

İcra Md. Yrd.

NOT: Son takyidat, imar ve çap örneğinin bir sureti talimatımız
ekindedir. Bilirkişi masrafı alacaklı vekilince karşılanacaktır.