Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C

…………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: ……………….E. 

 ……………………………. TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ALACAKLI	:

	VEKİLLERİ	:

	BORÇLU	:

	VEFAT EDEN YAKINI	:	 

TAPU KAYDI 	:	 

BORÇ MİKTARI	:

		

༁༃愀϶-଀  taşınmazından intikal edecek olan miras payına
haciz konulmasına karar verilmiştir. 

	Karar gereğince işlem yapılarak neticeden Müdürlüğümüze bilgi
verilmesi rica olunur..31.01.2015

	………………..

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcra Müdür Yrd.

Mühür ve İmza