Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Müvekkilim ile Davalı Arasında
Düzenlenen Nakliye Sözleşmesindeki, Fatura Tutanın Vadesinde Ödeme
Yükümlülüğünün, Davalı Tarafından İhlal Edilmesi Sonucu Ortaya
Çıkan …TL. Alacağın Tahsili İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim ile davalı arasında, …/…/… tarihinde, davalıya
ait hammaddelerin taşınması konulu bir nakliye sözleşmesi
imzalanmıştır

.

2-)  Bu sözleşmeye göre. müvekkilim her … günde bir yapmış
olduğu nakliye hizmetini fatura etmeyi, davalı da, fatura tarihinden
itibaren … gün vadeli müşteri çekleri ile ödeme yapmayı taahhüt
etmiştir. Sözleşme ile ayrıca, vadesinde yapılmayan ödemeler için
aylık yüzde … vade farkı uygulanması kararlaştırılmıştır.

3-)  Müvekkilim, sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini
yerine getirmiş olmasına rağmen, faturalara karşılık davalı
tarafından verilen çek çıkışları incelendiğinde, bunların her
birinde … günlük vadeyi aşan çeklerin bulunduğu görülecektir.
Çek çıkışlarında çek tutarlarının toplanmasında da bir takım
hatalar mevcuttur.

D

F

T

l

¦

°

V

ª

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Yapılan sözlü uyarılardan sonuç alınamayınca müvekkilim
davalıya noter aracılığı ile çektiği ihtarname ile, oluşan vade
farkının kendisine ödenmesi talep etmiştir

HUKUKİ NEDENLER                    : 6762 S. K. m.
1, 8, 707, 692,  3095 S. K. m. 2 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Taraflar
arasında  imzalanan  nakliye  sözleşmesi, müvekkilim
tarafından düzenlenen faturalar, taraflar arasında imzalanan çek
çıkış belgeleri ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıklanan nedenlerle, müvekkilimin, davalı ile arasındaki
sözleşmeden doğan vade farkı alacağının, çek çıkış
belgelerindeki hatalı hesaplamaların sonuçları düzeltildikten
sonraki miktarı olan … TL. ' nin. dava tarihinden itibaren işleyecek
ticari faizi ile birlikte ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
kaydı ile davalı tarafından ödenmesine , yargılama gideriyle
avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78