Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Sigortalılığın Tespiti İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim  … Köyü’nde çiftçilik yapmakta ve tütün
üretimi yapmaktadır. Müvekkilim toplamış olduğu … ton tütünü
… Kooperatifi’ne  teslim etmiştir.

2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde tütünleri teslim etmiş ve
…/…/… tarihine kadar … Kooperatifi deposunda kalmıştır.
Müvekkilimin ürünleri bu süre boyunca sigortalanmıştır.

...

’

Œ

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 Müvekkilimin söz konusu süredeki sigortalılığı kayıt altına
alınmamıştır. Müvekkilim davalı kuruma başvurmasına rağmen
olumlu sonuç alamamıştır.

4-) Müvekkilimin sigortalılık başlangıç tarihinin …/…/…
olduğunu tespit edilmesi için bu davanın açılması zorunlu hale
gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2926 S. K. m.
5 - Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan Sigortalıların
Tescili ile İlgili İşlemler, Başvurma ve Uymak Zorunda Oldukları
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 8 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : İşyeri
kayıtları,  Sigorta kayıtları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin …/…/… tarihinden
itibaren sigortalılığının tespit edilmesine, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78