Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

             AVUKAT

     OSMAN ASLAN 

ŞAİR NABİ MAH. CUMHURİYET CAD. GÜVEN İŞ MERKEZİ KAT NO:8
ŞANLIURFA

     

     KOCAELİ ..AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

		        		  Gönderilmek Üzere

		ŞANLIURFA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA 

DOSYA NO			: ………. ESAS; …………… KARAR           
              

 

TALEP KONUSU		: Maliye Hazinesi vekilinin temyiz dilekçesine karşı
beyanlarımızın sunulması hakkında. 

AÇIKLAMALAR		:

				  Yukarda esas numarası ve karar numarası yazılı bulunan
dosyada davada taraf sıfatı ve davaya müdahalesi konusunda sayın
mahkemenizce verilmiş herhangi bir karar bulunmayan maliye hazinesi
vekili tarafından dosya temyiz edilmek istenilmekte olup , davada
herhangi bir sıfatı yada sayın mahkemenizce hakkında verilmiş bir
karar bulunmayan maliye hazinesinin dosyayı temyiz etmesi mümkün
değildir. Şöyle ki;

¢

¤

º

¤

Â

 metninden de anlaşılacağı üzere temyiz hakkı dosyada sanık olan
yada davaya katılmasına karar verilen müştekiye, mağdura daha
doğrusu temyiz edenin kararı temyiz etmeye hakkı olan kişiye aittir.


                         Dosyada maliye
hazinesinin katılması konusunda verilmiş herhangi bir karar
bulunmamaktadır. Yada maliye hazinesinin dosyada mağduriyetine ve
şikayetine ilişkin herhangi bir karar bulunmamaktadır. Bu nedenledir
ki sayın mahkemenizce 5271 sayılı CMK’nın 296. maddesi uyarınca
maliye hazinesinin temyiz isteminin reddi gerektiği kanaatindeyiz.

 

SONUÇ:			:

				  Yukarda açıkladığımız ve resen gözetilecek nedenlerle
Maliye Hazinesinin kararı temyiz etmeye hakkı olmadığından temyiz
isteminin REDDİNE karar verilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim. 

 

Sanık Müdafii

                                    
           Av. Osman ASLAN