Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Tapu’ya Tescil İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim … İli’ne bağlı … Köyü’nde ikamet
etmektedir. Müvekkilimin köyün kuzey tarafında tarlaları mevcuttur.
Müvekkilim kendisine ait olan … dönümlük tarlanın yanında
bulunan taşınmazı,  25 yıldır davasız ve aralıksız olarak ekip
biçmektedir.

2-) Müvekkilimin ekip biçtiği arazi üzerinde  ne hazinenin ne
üçüncü şahısların bir hakkı vardır.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
713 ve ilgili mevzuat.

$

L

P

˜

¸

ä

è

š

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, vergi kayıtları ve
diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, söz konusu taşınmazın müvekkilim
adına Tapu’ya tesciline karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78