Giriş yap
Kayıt ol

        SULH HUKUK MAHKEMESİ

 SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

DAVALI :

KONU : Tapuda isim tahsisine mütedair dilekçedir.

AÇIKLAMALAR

1-Tapuda kayıtlı Isparta ili Gelendost ilçesi …………………………………………….. dan
olma 28.02.1928 doğumlu ve 11.07.1958 tarihinde vefat eden muris ...Uğur’ un mirasçısı Gelendost Sulh Hukuk Mahkemesi 201 E. 201K. Sayılı
dosyasından anlaşılacağı üzere davacı olan benim.

2-Isparta ili Gelendost ilçesinde … ada, .. parsel,…. m2 ve ….. ada, …
parsel, …. m2 olan taşınmazlar üzerindeki tapu kütüğünde malik olarak
muris ‘’……….. yerine ‘……..olarak yazılmıştır. Bu sebeple tarafımızdan
intikal işlemleri gerçekleştirilememektedir. ... ……… tek mirasçısı
olmam sıfatı ile iş bu davayı açmış bulunmaktayım.

3- Yukarıda belirttiğim taşınmazlar annem olan ve 11.07.1958 tarihinde
vefat eden muri………. undur……….. adında bir kimse bulunmamaktadır

4- Belirtmiş olduğum veraset ilamı uyarınca veraset intikal işlemlerinin
yapılabilmesi açısından Tapu kayıtlarında ki bu hatanın düzeltilmesi
için iş bu davayı açmak zorunluluk arz etmektedir.

HUKUKİ

DELİLLER :

-Nüfus kaydı

-Sulh Hukuk Mahkemesi 20 E. 201K. Sayılı dosyası

-Tapu Kayıtları

-Sair yasal deliller

NETİCE-İ

TALEP :

Yukarıda tarafımdan arz ve izah edilmeye çalışılan sebeplerle ,

Isparta ili….ilçesinde ada,….parsel,…… m2 ve 1….. ada,….. parsel, ……. m2
de ‘’…………’ adına kayıtlı bulunan taşınmazların ‘ ‘………….. ’’olarak
değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78