Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Tapu Tesciline İtirazımız.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilime dava konusu taşınmaz …/…/… tarihinde miras
yoluyla dedesinden kalmıştır. Bu taşınmaz Tapu’da müvekkilim
adına kayıtlıdır. Bu konudaki delillerimizi Mahkemenize sunacağız.

2-) Davalı, taşınmazın Tapu’da kayıtlı olmadığını ve 23
yıldır davasız ve aralıksız ekip biçtikleri iddiasıyla tescil
talebinde bulunmuştur. Bu dava derdest durumdadır.

3-) Davalının tescil talebine açıkladığımız gerekçelerle
itiraz etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Ê

Ò

&

â

ä

Ì

-

ä

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
713 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kaydı, mirasçılık belgesi, bilirkişi incelemesi, keşif,  tanık
beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, açmış olduğumuz davanın ‘Tescil
Davası’ ile birleştirilmesine, tescil talebinin reddine,  karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78