Giriş yap
Kayıt ol

        MURADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

CEVAP VEREN (DAVALI) :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONUSU : Davaya cevabımızın sunulmasıdır.

CEVAPLARIMIZ :

1- …İlçesi Ünseli Beldesi Köyiçi mevkiinde kain 5 pafta ve 1031 parsel
sayılı taşınmazın bitişiğinde yer alan taşınmaz üzerinde hak iddia eden
davacı 3402 sayılı KADASTRO KANUNU madde 9 ve madde 12 göre itiraz
süresinde itiraz etmediğinden dolayı kadastro sonuçları kesinleşmiştir.
Bundan dolayı davacının dava hakkı bulunmamaktadır.

 2-Davacının 40 yıldır arazi üzerinde zilyetliğinin devam etmesi işgal
 niteliğinde olmakla MK Madde 707 gereğince herhangi bir kazandırıcı
 sebep değildir.

 3-Devlet mallarının MK uyarınca kazandırıcı zamanaşımı yoluyla
 kazanılması mümkün olmadığından davacının malik sıfatı ile zilyet
 iddiası yerinde değildir.

 SONUÇ VE İSTEM :

 Yukarda belirtiğimiz nedenlerden ötürü davanın reddedilmesini ve
 yargılama giderlerinin karşı tarafın üzerine bırakılmasını
 saygılarımla arz ve talep ederiz.

 Davalı Vekili

 Av.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78