Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        T.C. 22/06/2015

………………….

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: / ESAS

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI : ……………………………….. , …………………… TC kimlik nolu,

VEKİLİ : Av. ……………. - (Adres*………)

BORÇLU : ……………….. - …………………………TC kimlik nolu

(Anne-Baba adı , Doğum tarihi*)

İLGİ : Müdürlüğümüzün …./…/…. Tarih ve …/…. Esas Sayılı yazısı.

Müdürlüğünüzün …/…/…. Tarih ve ……… yevmiye nolu yazınız.

1. …… ilçesi …. Mah. … Ada … Parsel … Cilt No … Sayfa No … Arsa Pay …
  Payda ,

2. .…… ilçesi …. Mah. … Ada … Parsel … Cilt No … Sayfa No … Arsa Pay …
  Payda ,

İlgi sayılı yazınızla yukarıda adı yazılı borçlunun adına kayıtlı
taşınmazlarına haciz şerhi

konulduğu bildirilmiş ise de bu kere söz konusu hacizlerin dosyamıza
şamilen kaldırılmasına

karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile söz konusu hacizlerin kaldırılması rica olunur

…… 1. İcra Müdürlüğü

 İcra Müdürü Yrd.