Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          BUHARKENT İLÇE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU: Şirket Devri ve Yetkilinin Değişmesi Hk.

AÇIKLAMA:

Aydın İli Buharkent İlçesi Savcıllı Mahallesinde bulunan xxxxxx ve
xxxxxparseller 21/08/2015 tarihinde xxxxxxxxxxx A.Ş. adına satış yolu
ile tescil edilmiştir. Tapu tescil sonrası söz konusu şirket hisse devri
gerçekleştirilmiştir. Devir, sonrası şirket eski yetkililerin görevi
sona ermiş şirketin yeni yetkilisi olarak xxxxx belirlenmiştir. Ek-1’de
belirtilen tapular adına işlem yapmaya yetkili kişi münferiden
müvekkilimiz xxxxxxxxx. Bu hususa dikkat edilmesini bilgilerinize
sunarım. 01.09.2015

Xxxxxxxxxxxx vekili

Av. xxxxx

EK:

1)  Tapu Suretleri

2)  Vekaletname