Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Tapu Sicil Memuru’nun Hatalı
İşlemlerinden Dolayı …TL. Tazminat İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim  … adresindeki kullanılmaz halde bulunan …
katlı müstakil evin malikidir. Bu taşınmaz müvekkilime babasından
miras kalmış ve eski bir ev olduğu niçin kullanılmamakta boş
olarak durmaktadır.

2-) Müvekkilim bu taşınmazı satmak amacıyla … ay önce Tapu
Dairesine başvurmuştur. Ancak tapu kayıtlarında taşınmaz, …’...
kayıtlı görünmekte ve bu şahısta taşınmazı … ay önce
…’... sattığı anlaşılmaktadır.

â

ì

ä

帀풄愍̤摧ੋ!ༀç alamadık.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
1007 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık be...nları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalının, Tapu’daki satış
tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte …TL.
tazminat ödemeye mahkum edilmesine yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78