Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Tapu Kaydının Düzeltilmesi  İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, ... İli, ... İlçesi, ... Köyü sınırları
içinde kain ve tapunun ... Ada, ... Parselde kayıtlı bulunan
taşınmazın malikidir. Bulunan … m² genişliğindeki arazinin
sınırları sabit olduğu halde yüzölçümü tapuda az gösterilerek
… m²  olarak kaydedilmiştir

2-) Adı geçen taşınmazın yüzölçümü … m² iken tapuya
yanlışlıkla sadece … m² olarak yazılmıştır. Müvekkilim ait
arazinin sınırları sabit olup değişmesi mümkün değildir. Buna
rağmen yanlış yazılan gerçek yüzölçümü, mahallen yapılacak
keşif sırasında uzman ekiplerce yapılacak olan ölçümlerle de
açıkça ortaya çıkacaktır. Mahallen yapılacak keşif sırasında
arazinin sınırlarını eskiden beri bilen bilirkişilerden oluşan
tanık da dinleteceğiz.

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Ayrıca bu düzeltme talebimize davalı olarak gösterilen sınır
komşularının da bir itirazı bulunmamaktadır. Müvekkilime ait
arazinin sınırlarının sabit olmasına rağmen yüzey ölçüsüyle
tapudaki kayıtlarda geçen ölçüsünün farklı olmasından dolayı,
Medeni Kanunun hükümleri gereğince hatalı kaydın düzeltilmesi
gerekmiştir.

4-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.
m. 1027 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kaydı, keşif ve bilirkişi raporu, mahalli bilirkişi
beyanları,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, ... İli, ... İlçesi, ... Köyü
sınırları içinde kain ve tapunun ... Ada, ... Parselde
kayıtlı taşınmazın … m² olan yüzölçümü kaydının … m²
olarak düzeltilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78