Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                    
 

								TEDBİR TALEPLİDİR

									.......

  

DAVACILAR        :.......   		

VEKİLİ             :.......

  							

DAVALI            :.......     

KONU             : Tapu İptal ve tescil

DEĞER            : .......

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkillerimiz, 6 kardeşli bir ailenin
çocuklarıdır. Babalarını uzun zaman önce yitiren
müvekkillerimizden, en küçük olması nedeni ile ... evde yaşlı
ve hasta annesinin bakımı ve tedavisi ile ilgilenmek durumunda
kalmıştır. Uzun yıllar şeker, yüksek tansiyon ve hafıza kaybı
hastalıklarını çeken kadıncağız 3 ay önce 96 yaşında iken
ölmüştür. (veraset ilamı ektedir)

2-Kardeşlerden en büyüğü olan ... ise, işsiz ve kötü
alışkanlıkları olan biridir. Babalarının sağlığında kendisine
tüm imkanlar tanınmış, evlenirken daire ve dükkanlar verilmiş,
ancak çok kısa zamanda boşandığı gibi üzerine yapılan mülkleri
de sefa aleminde yemiş bitirmiştir.

3-Babası öldükten sonra da yine yaşlı annesinden yeni iş kurmak
bahanesi ile sık sık nakit paralar almış, kumarda tüketmiştir.

4-En son olarak da müvekkillerimizin ....... Köy, ....... mevkii,
Pafta:......., Parsel: ....... da bulunan ..... m2 taşınmazını
..........-TL bedelle 96 yaşındaki annesinden bilmediğimiz bir
şekilde aldığı özel satış vekaleti ile sonradan evlendiği
eşinin babasına sattığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Müvekkillerimizin annelerinin

 

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧ǟšༀ5-............' nin amacı
tamamı ile şahsi menfaate yönelik olup, sonradan diğer
mirasçılardan kaçırdığı bu malı da paraya çevirerek gününü
yaşayacaktır.

6-Gayrımenkulü satın alan ............'nın hiçbir geliri
olmadığı gibi, kendisine de müvekkilimizin ağabeyi( yani damadı)
bakmaktadır.

7-Bu nedenle muvazaalı bir şekilde gerçekleştirilen bu satış
işleminin iptali ile yeniden mirasçılar adına tescilini talep
etmekteyiz. Yine kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü
kişilere satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve
parseli belirtilen gayrımenkulün satışının önlenmesi bakımından
tedbir konulmasını istemekteyiz.

YASAL NEDENLER  : BK VE İLGİLİ YASA MADDELERİ

KANITLAR         : Tapu Kaydı, Veraset İlamı, Tanıklar her
türlü delil.

CEVAP SÜRESİ     : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle, kötü niyetli davalının
gayrı menkulü üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de
yukarıda ada pafta ve parseli belirtilen gayrımenkulün satışının
önlenmesi bakımından tedbir konulmasını, taşınmazın davalı
adına olan kaydının iptaline karar verilmesini, yargılama
giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini talep ederiz. 

						               DAVACILAR VEKİLİ 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78