Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          Kadıköy 1. İcra

Müdürlüğü

DOSYA NO: 2005/ 10924 E.

GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

Alacaklısı Şevket BALABAN borçlusu Mehmet YEŞİL olan yukarıda
dosya no’ su belirtilmiş dosyadan borçluya ait gayrimenkul mallar
üzerine konmuş olan 06.07.2005 tarihli haciz kararının, alacaklı
vekilinin talebi ile fekkedilmekle müdürlüğümüzce
kaldırılmasına karar verilmiş olup, dosyamızdan konulan haciz
şerhinin terk edilerek Müdürlüğümüze acele bilgi verilmesini rica
ederiz. 16.12.2005

						

										

İcra Müdürü

Kadıköy 1. İcra

Müdürlüğü

DOSYA NO: 2005/ 10924 E.

GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

Alacaklısı Şevket BALABAN borçlusu Mehmet YEŞİL olan yukarıda
dosya no’ su belirtilmiş dosyadan borçluya ait gayrimenkul mallar
üzerine konmuş olan 06.07.2005 tarihli haciz kararının, alacaklı
vekilinin talebi ile fekkedilmekle müdürlüğümüzce
kaldırılmasına karar verilmiş olup, dosyamızdan konulan haciz
şerhinin terk edilerek Müdürlüğümüze acele bilgi verilmesini rica
ederiz. 16.12.2005

						

										

İcra Müdürü