Giriş yap
Kayıt ol

                T.C.

       İZMİR 

……... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

     ……..E.

               

……….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                    

ALACAKLI		:………

VEKİLİ		:………

			 …………..

      BORÇLU		: ……………..

BORÇ MİKTARI	....

		Yukarıda dosya numarası ve kimlik bilgileri bildirilen
Müdürlüğümüz dosya borçlusu …….. adına kayıtlı …… ili,
………. ilçesi, ……… Mah, ……. Parsel, ……. Sayfa
No,…….Cilt No , Kat Mülkiyeti taşınmaz ile adına kayıtlı
olduğu tespit edilen sair taşınmazları üzerine borç miktarı kadar
haciz şerhi konulmasına,takyidatlı son tapu kaydının
çıkartılarak Müdürlüğümüze gönderilmesine karar verilmiştir.

 

€

 

:

>

J

R

d

j

l

x

~

–

¢

ª

°

¾

Þ

à

€

5		Karar gereği işlem yapılarak neticeden Müdürlüğümüz
dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.

		

								                İcra Md. Yrd.

………..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO 	:……. E 

 		UYAP kamu paylaşım sisteminde yapılan araştırma neticesinde
dosya borçlusu ……… adına kayıtlı …… ili, ……. ilçesi,
……..Mah, …….Parsel, …….Sayfa No,……. Cilt No , Kat
Mülkiyeti vasfındaki taşınmaz ve borçlu adına kayıtlı tespit
edilecek diğer taşınmazların tapu kayıtlarına dosyamız haczinin
tatbiki ile takyidatlı kayıtlarının çıkartılması için …….. 
Tapu Sicil Müdürlüğü’ne haciz müzekkeresi gönderilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

       Alacaklı Vekili


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78