Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

.....

Sayı : .....

 .....

………………… TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

ALACAKLI	.....	VEKİLLERİ	.....	BORÇLULAR	.....	BORÇ MİKTARI	.....		Yukarıda Esas no.su ve tarafları yazılı müdürlüğümüz
dosyasından borçlu adına yapılan takipte, borçlu adına kayıtlı
olması halinde ……… ili ……… ilçesi ……… mevkii … ada
… pafta … parselde kayıtlı taşınmazın ve yapılacak araştırma
neticesi bulunacak borçlu adına kayıtlı diğer taşınmazların
kaydına haciz konulmasına karar verilmiştir.

Ì

@

F@

@

F@

@

F@

Ê

Ì

瑩涔̺฀      Karar gereğinin ifası ile gayrimenkul üzerinde
başkaca haciz ya da takyidat varsa dosyamıza bildirilmesi rica olunur.İCRA MÜDÜRÜ Not : İş bu tezkere Gidiş + Dönüş elden takiplidir.