Giriş yap
Kayıt ol

        ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

B İ T L İ S

D A V A C I ... UĞURDAN

TEDAŞ LOJ NO : 6/3 BORNOVA/ İZMİR

D A V A L I : TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ - BİTLİS

TALEBİN KONUSU : SOYİSİM TASHİH DAVASI. Tapu da soyisim düzeltilmesi
için;

O L A Y L A R :

1- DEDEM ... T.C kimlik nolu ... oğlu ,Zehra’dan doğma ...HASPOLATLİ 24.12.1973 tarihinde ölmüştür. Geriye EK (1) de mirascı
belgesinde isimleri yazılı menfaati bulunan bizleri bırakmıştır.

2- Nüfus Müdürülüğü EK (2) de nüfus kayıt örneği ndeki soyisim
farklılığının maddi hatadan kaynaklandığını yazı ile tapuya
bildirmiştir.

3- Tapu da soyisim EK (3) de ki tapu suretinde ... olarak
görünmektedir. ... in 1/3 hissesini KARAYOLLARI na SATIŞ yapmak üzere.
TASHİH talebimiz soyisiminin SATIŞ’a uygun hale getirilmesi ...HASPOLATLİ olarak düzeltilmesi talebidir.

HUKUKİ NEDENLER :M.K,HUMK ve sair ilgili sair mevzuat.

DELİLİLER : EK(1), (2)ve(3) kayıt bilgileri, gerektiğinde tanık ve her
türlü kanıt.

S O N U Ç : Yukarıda arzedilen nedenlerle murise ait tapu kaydının
düzeltilmesi kararının verilmesini arz ve talep ederim. / /2011

Davacı: Mehtap UĞURDAN

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78